Introductie

Rampenbestrijding

Privacy bescherming

Integrale veiligheid

Referenties

Privacy bescherming

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp, 2000) regelt de privacy van de burger. Het College bescherming persoonsgegevens waakt over de privacy en de toepassing ervan. In het geval van overtreding kan het College bestuursdwang toepassen en forse bestuurlijke boetes opleggen.

Alle gemeenten verwerken persoonsgegevens, maar nog lang niet alle gemeenten hebben hun verwerkingen (bestanden waarin persoonsgegevens zijn opgenomen) getoetst aan de wet en in overeenstemming gebracht met de wet.

ETCO adviseert en ondersteunt gemeenten bij de inventarisatie van persoonsgegevens en heeft daartoe tools ontwikkeld om bestanden te herkennen, te inventariseren door middel van een unieke vragenlijst en vervolgens in een database onder te brengen. De database geeft inzicht in soorten bestanden, noodzakelijke beveiligingsmaatregelen voor de bestanden waarop uitzonderingen van toepassing zijn en de bij het College aan te melden bestanden.

Tot slot biedt ETCO ondersteuning bij het doorvoeren van de vereiste transparantiemaatregelen; zo wordt voor iedereen klip en klaar waarvoor zijn of haar persoonsgegevens worden gebruikt.

Mr. Visserstraat 11

9293 LJ  KOLLUMERPOMP

tel: 0511 -  40 85 82 / 40 88 59

Fax: 084 - 872 23 87

Email: etco@chello.nl

ETCO CONSULTANCY