ETCO CONSULTANCY

Introductie

Rampenbestrijding

Privacy bescherming

Integrale veiligheid

Referenties

Rampenbestrijding

De Vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001) leidden tot een veel grotere aandacht voor de Rampenbestrijding bij de centrale overheid maar ook bij gemeenten. Een aanzienlijke uitbreiding van het takenpakket van de gemeenten was het gevolg. ETCO biedt gemeenten beleidsmatige čn operationele ondersteuning bij het maken en herzien van rampenplannen, de uitwerking ervan in draaiboeken en het oefenen van de materie.

ETCO werkt projectmatig en begint met het aanleggen van een overzicht in de vorm van een database, van de eisen die aan de gemeenten en de partners in de rampenbestrijding: Brandweer, Politie en GHOR worden gesteld. Vervolgens wordt een database aangelegd van alle medewerkers die betrokken zijn bij de rampbestrijdingsorganisatie. De match van deze bestanden vormt de kern van de gemeentelijke rampenbestrijdings-organisatie.

De structurele aanpak biedt grote voordelen bij de periodieke herziening van rampenplannen en draaiboeken.

ETCO vindt aansluiting bij het ‘Netwerk Ambtenaren Openbare Veiligheid’ en weet de weg bij Hulpverleningsdiensten, Regionale Brandweer, Politie, GHOR en de Provincie.

Ook bij rampen laat ETCO de gemeente niet in de steek!

Mr. Visserstraat 11

9293 LJ  KOLLUMERPOMP

tel: 0511 -  40 85 82 / 40 88 59

Fax: 084 - 872 23 87

Email: etco@chello.nl