Introductie

Rampenbestrijding

Privacy bescherming

Integrale veiligheid

Referenties

Integrale veiligheid voor lagere overheden

Integrale veiligheid duidt op een integrale vormgeving van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Dat beleid moet door een juiste afstemming en dosering de burger čn het College een warm,
veilig gevoel geven.

De vijf pijlers van de integrale veiligheid zoals ontwikkeld door de VNG in de ‘Handreiking Kernbeleid Veiligheid (2003)’ zijn:

· Veilige woon– en leefomgeving,

· Bedrijvigheid en Veiligheid,

· Jeugd en Veiligheid,

· Fysieke veiligheid

· Integriteit en Veiligheid.

ETCO heeft verschillende opdrachten op het gebied van de integrale veiligheid uitgevoerd. Op basis van de ‘Handreiking’ wordt, in samenspraak met alle partners, een beleid geformuleerd dat past bij de specifieke situatie van de gemeente. Dat beleid biedt concrete aanknopingspunten voor praktische toepassing. ETCO kan bovendien de jaarlijkse aanpassing van het beleid op praktische wijze gestalte geven.

Mr. Visserstraat 11

9293 LJ  KOLLUMERPOMP

tel: 0511 -  40 85 82 / 40 88 59

Fax: 084 - 872 23 87

Email: etco@chello.nl

ETCO CONSULTANCY